Battle chess: Dangerous beauty - creating3dgames.com

Battle chess: Dangerous beauty

Chess World
Views: 12815
Like: 78
#battle_chess #chess_war #game_of_kings
✯ More videos:
✯ Battle Chess Game of Kings:
Chess is an intellectual game. Let to learn chess and have fun moments. Battle Chess game of Kings.

LIKE ✯ COMMENT ✯ SUBSCRIBE for more videos!
★★★ Thank you for watching ★★★

11 Comments

  1. Yeah!Nice video 😀😀😂😂😂. 👍👍👍👍👍

  2. Anh hùng khó qua cửa ải mỹ nhân, đúng cả trong cờ vua

  3. I like chess and learning play chess when I was 5

  4. Cờ vua là trò chơi phản ánh rất đúng thực tế xã hội, hi hi

  5. Quân Hậu trong này làm đẹp thật, chẳng kém gì mình cả

  6. sắc đẹp nghiêng nước, nghiên thành, bán nước, hại dân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *